Isuzu KB 250 DTEQ in Namibia Isuzu KB 250 DTEQ in Namibia Isuzu KB 250 DTEQ in Namibia Isuzu KB 250 DTEQ in Namibia Isuzu KB 250 DTEQ in Namibia Isuzu KB 250 DTEQ in Namibia Isuzu KB 250 DTEQ in Namibia Isuzu KB 250 DTEQ in Namibia Isuzu KB 250 DTEQ in Namibia Isuzu KB 250 DTEQ in Namibia