Opel Omega 2.2 in Namibia Opel Omega 2.2 in Namibia Opel Omega 2.2 in Namibia Opel Omega 2.2 in Namibia Opel Omega 2.2 in Namibia Opel Omega 2.2 in Namibia Opel Omega 2.2 in Namibia